Compra d'un tricicle elèctric de càrrega a Transpedal

Transpedal S.Coop.AND

Llançada el: dimarts 21 octubre 2014
Finalitza el: divendres 21 novembre 2014

Recolza a Transpedal en l'expansió de la seva flota de vehicles de transport no contaminants
100%
Fons per completar la campanya: 0 €

Import sol·licitat:
5.000 €
Tipus d'interès nominal:
3.75%
Venciment:
5 Anys
Periodicitat de les quotes:
3 Mesos
Nombre de quotes:
20

Davant notari

  • Eco-missatgeria
  • Eco-turisme
  • Publicitat responsable
  • Inserció laboral
  • Autisme


Projecte

Compra d'un tricicle elèctric de càrrega per poder donar resposta al nombre creixent d'entregues fruit d'acords recents amb grans empreses de missatgeria i, al mateix temps, generar més llocs de treball per persones amb Síndrome d'Asperger.

Empresa

Transpedal és una cooperativa ecològica de transport i distribució urbana de mercaderies, que a més desenvolupa l'activitat de publicitat ecològica ja que utilitza les caixes dels tricicles com a suport publicitari i, en un futur proper, realitzarà l'activitat de passeigs turístics per la ciutat. Transpedal té un conveni de col·laboració amb l'Associació Sevillana del Síndrome d'Asperger (ASSA) amb la finalitat de dur a terme un programa de sessions grupals d'orientació laboral i programes per adults afectats per aquest síndrome i, posteriorment, realitzar la inserció laboral dels seleccionats en funció dels llocs de treball que es puguin anar creant i adaptant-los a les diferents habilitats dels aspirants.

Contribució no econòmica

Les persones que prestin a aquest projecte poden contribuir al seu creixement aportant:

  • Contactes d'empreses que desitgen fer publicitat a Sevilla
  • Contactes d'empreses de Sevilla que puguin necessitar servei de missatgeria

Ubicació

Sevilla, Espanya

Dades financeres

Facturació 2013 2981,03€
Facturació (primera meitat 2014) 10429,87€
Resultats 2013 -5245,97€
Resultats (primera meitat 2014) 2569,1€
Empleats (2014) 6 (4 d'ells amb Síndrome d'Asperger)

Si desitges conèixer més informació financera d'aquesta organització, si us plau posa't en contacte amb nosaltres a info@realfunding.org

Mètriques d'impacte

Amb els següents indicadors verifiquem el grau de compliment dels objectius i resultats.


  • Impacte 1: Increment del nombre de treballadors amb Síndrome d'Asperger i qualitat de vida laboral dels empleats. Indicadors de compliment: nombre total d'empleats nous, nombre total de nous empleats amb Síndrome d'Asperger i grau de satisfacció dels treballadors.

  • Impacte 2: Augment efectiu del nombre d'enviaments diaris i millora dels temps d'entrega. Indicadors d'efecte: nombre d'enviaments diaris realitzats amb el nou tricicle i nombre total de clients que han tingut accés al servei.

  • Impacte 3: Reducció de l'emissió de CO2 i millora del benestar dels habitants de la ciutat de Sevilla. Indicadors d'impacte: nivell d'estalvi en combustible gràcies a la contribució del nou tricicle i quantitat d'emissió de CO2 evitada.


Si us plau, ajuda'ns a completar aquest préstec compartint la campanya

Tens algun dubte? Contacta'ns :)