Condiciones de Uso

Benvinguts

A continuació es presenten les condicions generals d'ús de l'Espai Web www.realfunding.org (en endavant Web), que pertany a l'organització RealFunding, S.L. (en endavant RealFunding), societat limitada espanyola amb con domicili a C/Llull 321, 08019 (Barcelona) amb CIF B66356973, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al torn 44453, foli 121, full 456474.

Aquestes condicions d'ús estan dirigides a qualsevol usuari que accedeixi a la Web (en endavant, Navegant) i marquen la relació entre RealFunding i el Navegant. Aquesta Web serveix per presentar RealFunding i oferir informació de les seves activitats tant a inversors ètics com a prestataris, sense que existeixi assessorament financer o comercial per part de RealFunding.

En cas que el Navegant no estigui d'acord amb les presents condicions de la Web pot enviar-nos un e-mail a contact@realfunding.org explicant la seva disconformitat i ha de deixar d'accedir a la mateixa amb motiu de la no acceptació de les esmentades condicions.

¿A qui va dirigida la Web?

En cas de decidir que segueix navegant o fes un de la Web, el Navegant reconeix ser una persona física major de 18 anys i resident en territori espanyol, havent llegit, comprès i acceptat les condicions generals de la Web.

En cas de ser una persona jurídica, el Navegant manifesta ser un representant autoritzat i capaç de la empresa, havent llegit, comprès i acceptat les condicions generals de la Web.

En cas d'incompliment de les condicions generals, RealFunding pot denegar l'accés a la Web al Navegant que incompleixi el que s'estableix.

Modificació de condicions

En qualsevol moment, RealFunding es reserva el dret de modificar les condicions de la Web i publicar-hi aquestes modificacions pel coneixement del Navegant. Per aquells Navegants que, a més, estiguin registrats a RealFunding o hagin facilitat la seva informació de contacte via e-mail o formulari, les noves condicions també es notificaran al seu e-mail associat. Una vegada realitzades i publicades les modificacions, els Navegants estaran implícitament acceptant les modificacions.

Vigència

Com a complement de les condicions generals de la Web, en cada cas particular de finançament de projectes d'impacte social existeixen 2 contractes:

  1. Contracte de préstec entre RealFunding i el prestatari
  2. Contracte de relació entre inversor ètic i RealFunding

Aquests contractes marquen unes directrius que prevaldran per sobre de les condicions generals de la Web.

Registre d'un Navegant

El Navegant pot accedir a la Web de franc. No obstant això, per començar a participar en les campanyes de projectes amb impacte, serà necessari que el Navegant es registri a la Web per mitjà de les pestanya "Registra't". Durant el procés de registre, el Navegant haurà d'acceptar les condicions de la Web i l'avís legal si vol completar satisfactòriament el procés de registre.

El procés de registre inclou la facilitació de dades personals o jurídiques que rebran un tractament confidencial segons la llei vigent. El Navegant que proveeix la informació sol·licitada assegura la seva veracitat, actualització i completitut, reservant-se RealFunding el dret a comprovar la veracitat de les dades i actuar en conseqüència amb l'autorització o denegació de la sol·licitud.

El procés de registre es completarà amb la confirmació de l'email facilitat pel Navegant, qui podrà posteriorment accedir al seu compte amb el seu email i contrasenya i rebrà informació periòdicament al seu email. Serà responsabilitat del Navegant registrat el mantenir la confidencialitat del seu e-mail i contrasneya, notificant a RealFunding sobre qualsevol us no autoritzat, vulneració de la seguretat o pèrdua de dades confidencials i assegurant que tanca la seva sessió abans d'abandonar la Web. RealFunding no serà responsable davant el Navegant per qualsevol dany o pèrdua ocasionada.

Danys i inoperativitat

RealFunding no es declara responsable de cap dany per l'ús o la impossibilitat d'ús de la Web o qualsevol dels seus productes o serveis.

Compromís del Navegant

El Navegant es compromet a fer un ús adequat de la Web de RealFunding i no emplear-la per:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  2. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de RealFunding, dels seus proveïdors o de terceres persones i introduir o difondre a la xarxa virus informàtics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.
  3. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes d'email d'altres Navegants i modificar o manipular els seus missatges.

Supervisió

RealFunding es reserva el dret a supervisar i guardar registres de l'ús que realitza el Navegant, del seu historial de cerques, de la IP des de la qual accedeix així com investigar possibles violacions de les condicions generals de la Web. El Navegant s'abstén d'utilitzar la Web amb finalitats il·lícites, prohibides en les condicions generals de la Web o que de qualsevol forma puguin danyar sobrecarregar o deteriorar la Web de RealFunding i qualsevol tercera part implicada.

Drets de propietat

RealFunding posseeix tots els drets d'autor presents i futurs, marques registrades i no registrades, drets de disseny, dissenys no registrats, drets de base de dades i tots els demés drets de propietat intel·lectual presents i futurs existents en o en relació amb la Web. Tanmateix, al Navegant se li permet descarregar i imprimir el contingut de la Web únicament pel seu ús personal. El contingut de la Web no ha de ser copiat, reproduït, modificat redistribuït, o utilitzat per qualsevol altre motiu que no sigui el de la informació i participació en campanyes de RealFunding. El Navegant conservarà la propietat de tots els drets d'autor sobre les dades que pugi o inclogui a la Web, tot i que concedeix a RealFunding una llicència per utilització d'aquestes dades en l'àmbit de la Web i serveis relacionats. RealFunding no garanteix ni declara que el contingut pujat a la Web no infringeix els drets de tercers.

Ús de fotografies de tercers

Sota llicència acceptada per Creative Commons, s'ha fet un ús pel disseny de la present Web de les següents relacions de fotografies:

  • Llicència de CC, autor: Leo Hidalgo (@yompyz) enlace

  • Llicència de CC, autor: Ansesgob. enlace

  • Llicència de CC, autor: Keith Bacongco. enlace

  • Llicència de CC, autor: Talcahuanofotos. enlace

Tens algun dubte? Contacta'ns :)